bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

STATUS PRAWNY

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może stosować skrót Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. Spółka została powołana aktem założycielskim 15.02.1999r. Udziały w Spółce w 100% posiada Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.
Towarzystwo działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz o:

  • Ustawę z dnia 26 października 195r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 255)
  • Ustawę z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 150)
  • Ustawę z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz 903, z późn. zm.)


Opublikował: Kamila Kondejewska
Publikacja dnia: 28.08.2014
Podpisał: Kamila Kondejewska
Dokument z dnia: 12.01.2014
Dokument oglądany razy: 44 656