bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - wymiana domofonów - Jerozolimska 21

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie domofonów na typ cyfrowy w budynku mieszkalnym przy ul. Jerozolimskiej 21 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.08.2017r. do godz. 10,30, złożona została do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 12.787,20 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Nr oferty Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1

ROMATEL Andrzej Malagowski,

Tomaszów Maz. ul. Sikorskiego 2/10

9.525,60 zł          100
2 Alarm Word s.c. Sławomir i Dariusz Pecyna Opoczno ul. Partyzantów 23A 9.723,28 zł 97,97
3 „Domofony” s.c. J i Z Sitnik
Łódź ul. Dąbrowskiego 113
12.674,00 zł          75,16

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – ROMATEL Andrzej Malagowski spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.08.2017
Dokument oglądany razy: 751