bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o unieważnieniu postępowania wykonanie projektu rozbiórki Hallera 33

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynków gospodarczych w Tomaszowie Maz. przy ul. Hallera 33.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.09.2017r. do godz. 9,30 wpłynęły dwie oferty złożone przez:
1. Pracownia Projektowa Projbud Sp. z o.o., Katowice ul. Kredytowa 8/2
2. Firmę „Pasja” Rafał Nagórka, Tomaszów Maz. ul. Dworcowa 58

Zamawiający podczas otwarcia oferty podał kwotę zamówienia: 3.075,00 zł brutto.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ złożone oferty przewyższają cenę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 20.09.2017
Dokument oglądany razy: 760