bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o unieważnieniu postępowania - Legionów 45 remont lokalu

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont mieszkania nr 7 w budynku przy ul. Legionów 45 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.09.2017r. do godz. 9,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 17.414,39 zł brutto.
Złożona oferta:
Agon Paweł Smuga, Tomaszów Maz. ul. Jolanty 5/7

Uzasadnienie:
Najniższa cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.11.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.10.2017
Dokument oglądany razy: 826