bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o unieważnieniu postępowania - Krzyżowa 26 projekt rozbiórki

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego (oficyna) w Tomaszowie Maz. przy ul. Krzyżowej 26.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 02.10.2017r. do godz. 9,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 2.460,00 zł brutto.
Złożona oferta:
Pracownia Projektowa Projbud Sp. z o.o., 40-562 Katowice ul. Kredytowa 8/2

Uzasadnienie:
Najniższa cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.11.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.10.2017
Dokument oglądany razy: 782