bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o unieważnieniu postępowania

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: wywóz nieczystości płynnych.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.09.2017r. do godz. 9,30 wpłynęła jedna oferta złożona przez:
F.H.U. „WOJ.-POL” Ogórek Wojciech, Zawada 387, 97-200 Tomaszów Maz..
Zamawiający podczas otwarcia oferty podał kwotę zamówienia: 115.515,72 zł brutto.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ złożona oferta przewyższa cenę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 04.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 13.12.2017
Dokument oglądany razy: 765