bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.09.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: z

Remont elewacji - Niska 12


Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na roboty remontowe
elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
 odbicie tynków zewnętrznych i ich uzupełnienie,
 skucie nierówności na ścianie ( cokół) i otynkowanie,
 izolacja pionowa budynku,
 przyklejenie siatki tynkarskiej i wyrównanie klejem,
 docieplenie ościeży styropianem,
 wymianę obróbek blacharskich parapetów i pokrycia balkonu z blachy
stalowej ocynkowanej,
 wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej - ściany , cokół- tynk mozaikowy,
 wykonanie schodów wejściowych do budynku z kostki płukanej kolorowej
( kolor do uzgodnienia),
 opaska przy budynku
 malowanie olejne balustrad,
 montaż daszków nad wejściem i nad drzwiami balkonowymi ( 2 szt.).

Do oferty należy złożyć:
- wypełniony druk oferta,
- pełny kosztorys ofertowy.

Warunki umowy:
- termin realizacji – 29.11.2014r
- gwarancja – 3 lata,
- płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Oferty należy składać do: 22.09.2014 r. do godz. 11,00 w siedzibie Zamawiającego – kancelaria I piętro.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki

Załączniki:

formularz_ofertowy.pdf

przedmiar.pdf

specyfikacja.pdfOpublikował: Piotr Sokalski
Publikacja dnia: 23.09.2014
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 16.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 108