bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wymiana instalacji elektrycznej - Topolowa 5

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Topolowej 5 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac:
- wymiana instalacji WLZ,
- wymiana zabezpieczeń w mieszkaniach,
- wymiana rozdzielni licznikowych,
- wymiana rozdzielni administracyjnych,
- wykonanie nowej instalacji dzwonkowej 9V,
- wykonanie nowej instalacji domofonowej,
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej klatki schodowej,
- demontaż starej instalacji WLZ,
- demontaż rozdzielni licznikowych,
- demontaż rozdzielni administracyjnej,
- po wykonaniu prac dostarczenie pomiarów elektrycznych: zerowanie, izolacja, natężenie oświetlenia.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania. Załączony kosztorys stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Termin wykonania zamówienia – do 30.09.2018r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Topolowej 5 w Tomaszowie Maz.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2018r. do godz. 15,00.

5. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Wymiany instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Topolowej 5 w Tomaszowie Maz.”

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.01.2018
Dokument oglądany razy: 725