bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont elewacji - Legionów 51

Roboty remontowe elewacji budynku polegające na zabezpieczeniu ścian zewnętrznych nośnych budynku przed nasiąkaniem wodą,
wilgocią i przemarzaniem, stolarka okienna i drzwiowa, obróbki
w budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Legionów 51 w Tomaszowie Maz

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na roboty remontowe
na budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Legionów 51 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- demontaż i montaż rur spustowych
- wzmocnienie pęknięć
- odbicie i wykonanie tynków cementowo-wapiennych
- uzupełnienie obróbek blacharskich
- wykonanie parapetów
- demontaż i montaż okien PCV i drzwi wejściowych
- przygotowanie podłoża ścian
- ocieplenie ściany szczytowej
- położenie wyprawy akrylowej na ścianę szczytową i pozostałe
- wykonanie opaski na ścianie szczytowej i podłużnej od podwórka
- wywóz gruzu
- zajęcie pasa drogowego
- wykonawca pokrywa wszelkie opłaty towarzyszące podczas prowadzonych prac remontowych w tym zajęcie pasa drogowego wraz z Projektem organizacji ruchu
- zabezpieczenie terenu budowy

Do oferty należy złożyć:
- wypełniony druk oferta,
- pełny kosztorys ofertowy.

Warunki umowy:
- termin realizacji – do 29.11.2014r
- gwarancja – 5 lat,
- płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Oferty należy składać do: 23.09.2014 r. do godz. 11,00 w siedzibie Zamawiającego – kancelaria I piętro.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk


Załączniki:

formularz_ofertowy.pdf

Przedmiar.pdf 

specyfikacja.pdfOpublikował: Piotr Sokalski
Publikacja dnia: 25.09.2014
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 17.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 070