bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wymiana instalacji elektrycznej - Jerozolimska 11/15

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jerozolimskiej 11/15 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac:
- wymiana instalacji WLZ,
- wymiana zabezpieczeń w mieszkaniach,
- wymiana rozdzielni licznikowych,
- wymiana rozdzielni administracyjnych,
- wykonanie nowej instalacji dzwonkowej 9V,
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej klatki schodowej,
- demontaż starej instalacji WLZ,
- demontaż rozdzielni licznikowych,
- demontaż rozdzielni administracyjnej,
- po wykonaniu prac dostarczenie pomiarów elektrycznych: zerowanie, izolacja, natężenie oświetlenia.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania. Załączony kosztorys stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Jerozolimskiej 11/15 w Tomaszowie Maz.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2018r. do godz. 10,00.

5. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Wymiany instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jerozolimskiej 11/15 w Tomaszowie Maz.”

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.02.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 15.12.2017
Dokument oglądany razy: 904