bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - dostawa czujników czadu i dymu

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: dostawa 1.100 szt. czujników czadu i dymu do siedziby Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.01.2018r. do godz. 10,00 zostało złożonych do siedziby zamawiającego 7 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 121.700,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Armatura Krakowska Sp. z o.o., Wieliczka Przebieczany 580 139.700,00 zł                        90,38
2 „HAWK” Jastrząb Sławomir, Chorzów ul. Katowicka 136a/7 155.595,00 zł 81,15
3 DIPOL Sp.J. Kraków ul. Ciepłownicza 40 138.276,60 zł 91,31
4 HOTPIN Sp. z o.o., 62-Września ul. Obłaczkowo 144a 126.261,96 zł 100
5 POL-POŻ, 26-600 Radom ul. Tartaczna 10A 128.399,70 zł 98,34
6 CRT Partner Damian Piróg, Warszawa E.Ciotka 17 139.440,18 zł 90,55
7 TERMOSAL Sp. z o.o. Katowice ul. Katowicka 19a 110.814,00 zł oferta odrzucona

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – HOTPIN Sp. z o.o., spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 4 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.02.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 30.01.2018
Dokument oglądany razy: 889