bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.09.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: z

Malowanie klatek schodowych - Mazowiecka 2B

Malowania klatek schodowych w budynku wielorodzinnym
/Wspólnota/ przy ul. Mazowieckiej 2B.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na roboty
Malowania klatek schodowych w budynku wielorodzinnym
przy ul. Mazowieckiej 2B w Tomaszowie Maz.


I. Opis budynku
- Budynek wielorodzinny typowy, 6 klatkowy, 4 piętrowy .
- Konstrukcja z wielkiej płyty w systemie OWT
- Stan klatek schodowych :ściany bardzo zabrudzone, miejscami szczególnie od spodu biegów schodowych odpada tynk, do wys. 1,46 m lamperie olejne, powyżej ściany malowane farbą emulsyjną, grzejniki malowane farbą olejną.
- zakres prac obejmuje także zejście do piwnicy.

II. Zakres prac do wykonania

1. Skucie odpadającego i odparzonego tynku na ścianach , sufitach i biegach schodowych
2. Tynkowanie miejsc z poz.1 tynkiem cementowo – wapiennym
3.Zeskrobanie lamperii olejnej do gołego podłoża
4. Wyrównanie i szpachlowanie podłoża pod nową lamperię, gruntowanie i malowanie
dwukrotne farbą olejną. Przewidywany kolor cappuccino , do uzgodnienia szczegółowego na etapie przystapienia malowania. Wykonanie paska odcinającego między lamperią a ścianą w kolorze jak cokolik poprzez namalowanie.
5. Naprawa i uzupełnienia cokolika i malowanie jak lamperii w kolorze do uzgodnienia j.w.
6.Przygotowanie ścian , sufitów i spodów biegów schodowych do malowania poprzez zmycie, przetarcie z likwidację nierówności , gruntowanie.
7. Malowanie elementów z poz.6 dwukrotne farbą emulsyjną w tym samym kolorze jasnym
przewidywany jasny kremowy do uzgodnienia etapie prac malarskich.
8. Malowanie boków biegów schodowych farbą olejną jak lamperie.
9. Zamontowanie ekranów za grzejnikami w miejsce istniejących uszkodzonych
10. Malownie dwukrotne grzejników w kolorze lamperii po uprzednim oczyszczeniu ze starej farby.
11.Malowanie nie obejmuje ościeżnic drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych
12.Malowanie drzwi wejściowych do piwnicy
13. Malowanie drzwi wejściowych do klatek schodowych z zewnątrz w kolorze istniejącym,
z oczyszczeniem drzwi i gruntowaniem farbą podkładową
14. Malowanie balustrad schodowych i wyjść na dach farbą olejną w kolorze jak lamperie z oczyszczenie z farby gruntowaniem i malowaniem dwukrotnym farbą olejną oraz pasa lamperii za klamrami wyłazowymi na dach.
15. Malownie farbą emulsyjną ściany/elewacji/ wokół drzwi wejściowych do klatek z zewnątrz , także daszek od spodu oraz rurę podpierającą farbą olejną dwukrotnie po uprzednim oczyszczeniu.
16.Malowanie skrzynek elektrycznych farbą olejną po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu.
17. Demontaż tablic informacyjnych oraz skrzynek pocztowych i na reklamy i ponowny motaż, tablice informacyjne nowe dostarcza inwestor.
18. Termin wykonania 2-mce od daty podpisania umowy.
19. Wykonawca składa ofertę cenową brutto na w/w zakres prac z podaniem składników do wyceny t.j : stawkę r-g, narzuty i zysk. VAT 8%
20. Wymagane potwierdzenie wykonania prac malarskich o profilu j.w. w ciągu ostatnich 5 lat.
21. Gwarancja 5 lat

Do oferty należy złożyć:
- wypełniony druk oferta

Oferty należy składać do 25.09.2014 r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego – kancelaria I piętro.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra

Załączniki:

userfiles/file/Download/20140915/Formularz_ofertowy.pdf

userfiles/file/Download/20140915/Specyfikacja.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 29.09.2014
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 15.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 931