bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: z

Remont dachu - Długa 64


Remont dachu
przy ul. Długiej 64 w Tomaszowie Maz.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na roboty remontowe dachu
przy ul. Długiej 64 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
 rozebranie elementów więźb dachowych - horkiel
 wymiana elementów więźby dachowej,
 rozebranie rur spustowych,
 montaż rynien i rur spustowych,
 czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych,
 1-no warstwowe krycie dachu –
 papa wierzchniego krycia termozgrzewalna grub. 5,2 mm
 przemurowanie kominów
 tynkowanie nad i pod dachem kominów i wykonanie czapek kominiarskich,

Do oferty należy złożyć:
- wypełniony druk oferta,
- pełny kosztorys ofertowy.

Warunki umowy:
- termin realizacji – 29.11.2014r
- gwarancja – 3 lata,
- płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Oferty należy składać do: 02.10.2014 r. do godz. 11,00 w siedzibie Zamawiającego – kancelaria I piętro.

Osoba do kontaktów: – Andrzej Głowacki

Załączniki:

formularz_ofertowy.pdf

Specyfikacja.pdf

Przedmiar.pdfOpublikował: Piotr Sokalski
Publikacja dnia: 07.10.2014
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 25.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 795