bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wymiana instalacji elektrycznej - Topolowa 10

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Topolowej 10 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- wymiana instalacji WLZ,
- wymiana zabezpieczeń w mieszkaniach,
- wymiana rozdzielni licznikowych,
- wymiana rozdzielni administracyjnych,
- wykonanie nowej instalacji dzwonkowej 9V,
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej klatki schodowej,
- wykonanie nowej instalacji domofonowej,
- demontaż starej instalacji WLZ,
- demontaż rozdzielni licznikowych,
- demontaż rozdzielni administracyjnej,
- po wykonaniu prac dostarczenie pomiarów elektrycznych: zerowanie, izolacja, natężenie oświetlenia.
Do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys ofertowy.

2. Termin wykonania zamówienia – do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wymiana instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Topolowej 10 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 21.02.2018r. godz. 15,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2018r. do godz. 15,00.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Topolowej 10 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Piotr Wójcik.

załączniki:

kosztorys.pdf

druk_oferta.pdf

wzor_umowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.02.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 13.02.2018
Dokument oglądany razy: 706