bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacje o unieważnieniu postępowania - montaż czujników czadu i dymu

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Montaż 1.100 szt. czujników czadu i dymu typu Kidde 10 SCO w lokalach komunalnych administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.02.2018r. do godz. 9,30, do siedziby Zamawiającego zostały złożone 3 oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczytał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 29.700,00 zł brutto.
Ceny złożonych ofert przewyższały kwotę Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 21.02.2018
Dokument oglądany razy: 632