bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o unieważnieniu posępowania - Antoniego 20 kominy

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie zaleceń z protokołu kominiarskiego – św. Antoniego 20 w Tomaszowie Maz.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.02.2018r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty.

Uzasadnienie:
Najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 21.02.2018
Dokument oglądany razy: 727