bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Zgorzelicka 6 m 4

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Zgorzeleckiej 6 m 4 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.02.2018r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 36.802,12 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk
Tomaszów Maz. ul. Główna 9
30.686,47 zł                        76,72
2 K2-SYSTEM Michal Kot, Tomaszów Maz. ul. Botaniczna 63 23.544,00 zł 100
3 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz ul. Strzelecka 10 m 92 30.811,00 zł 76,41

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca - K2-SYSTEM Michal Kot, uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.02.2018
Dokument oglądany razy: 647