bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - montaż czujników czadu i dymu

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: dostawa 1.100 szt. czujników czadu i dymu do siedziby Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.02.2018r. do godz. 9,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 27.000,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Wybrana została oferta:
Firma Handlowo Usługowa „FITZ” Stanisław Fitz, Tomaszów Maz. ul. Jolanty 11/13 z ceną 25.003,00 zł brutto.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.02.2018
Dokument oglądany razy: 633