bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - remont klatek Piłsudskiego 17-19

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.03.2018r. do godz. 11,00, została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 16.940,86 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania.

1. Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 - 14.538,31 zł

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 20.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.03.2018
Dokument oglądany razy: 663