bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Antoniego 20

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie zaleceń z protokołu kominiarskiego – św. Antoniego 20 w Tomaszowie Maz.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 02.03.2018r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Kominiarskie Marta Skorupiński, Sangrodz ul. Lipowa 83 42.336,00 zł                     66,33
2 Usługi Kominiarskie MAR-KOMIN Marcin Borowski, Tomaszów Maz. ul. Majowa 51/1 44.280,00 zł 63,41
3 Kominiarskie.COM Dawid Rusek, Karolina Rusek s.c., Tomaszów Maz. ul. Henrykowska 21-25 28.080,00 zł 100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca - Kominiarskie.COM Dawid Rusek, Karolina Rusek s.c., uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 20.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.03.2018
Dokument oglądany razy: 536