bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Warszawska 47 remont klatek

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 47 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.03.2018r. do godz. 9,30 zostało złożonych do siedziby zamawiającego 6 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 21.521,13 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 BORTBUD Michał Bortkiewicz, Piotrków Tryb. ul. Puszczyńskiego 45 48.060,87 zł                     34,30
2 B.A.K.S. Sylwester Szturnoga, Smardzewice ul. Zacisze 2 16.483,45 zł 100
3 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 18.239,43 zł 90,37
4 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 19.803,58 zł 83,23
5 „K2-SYSTEM” Michał Kot, Tomaszów Maz. ul. Botaniczna 43 22.464,00 zł 73,38
6 ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów Maz. ul. Jerozolimska 21 m 34 29.981,34 zł 54,98

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca - B.A.K.S. Sylwester Szturnoga, uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 20.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.03.2018
Dokument oglądany razy: 657