bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Antoniego 25 m 7

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 25 m 7 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.03.2018r. do godz. 10,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 28.236,31 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk
Tomaszów Maz. ul. Główna 9
24.699,21 zł                       96,16
2 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz ul. Strzelecka 10 m 92 23.751,78 zł 100
3 BORTBUD Michał Bortkiewicz, Piotrków Tryb. ul. Paszczyńskiego 43 36.109,08 zł 65,78

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca - Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 20.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.03.2018
Dokument oglądany razy: 600