bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach i budynkach zarządzanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31.05.2017r. do godz. 9,30, została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 99.360,00 zł brutto.

Ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowa „ALPLAST” Piotr Szulc, z siedzibą w Piotrkowie Tryb przy ul. Studzienna 5

Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania, w związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty firmy ALPLAST.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 29.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 20.03.2018
Dokument oglądany razy: 648