bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - remont klatek Wschodnia 22

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Wschodniej 22 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.03.2018r. do godz. 10,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 28.843,77 zł brutto.

Ofertę złożył p. Marcin Jabrzyk - właściciel firmy MARWIKT Usługi Budowlane, na kwotę 25.670,29 zł

Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 29.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 21.03.2018
Dokument oglądany razy: 562