bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - remont ogrodzenia Piłsudskiego 12

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem obudowy na pojemniki na posesji przy ul. Piłsudskiego 12 w Tomaszowie Maz.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.03.2018r. do godz. 9,30 zostało złożonych do siedziby zamawiającego 5 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 62.115,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Zakład Ślusarski Stanisław Wyrębski, Tomaszów Maz.
ul. Edwarda 51
61.377,00 zł                        92,59
2 PERKUN Sp. z o.o., Tomaszów Maz. ul. Mazowiecka 1 56.826,00 zł 100
3 GLOBALDACH Paweł Gałązka, Tomaszów Maz. ul. Fabryczna 29 78.720,00 zł 72,19
4 Usługi Remontowo-Budowlane „PELBUD” Ożarski Konrad, Tomaszów Maz. Wąwał ul. Długa 63 67.650,00 zł 84,00
5 Firma Handlowo Usługowa „FITZ” Stanisław Fitz, Tomaszów Maz. ul. Jolanty 11/13 71.287,36 zł 79,71

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca - PERKUN Sp. z o.o., uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 29.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.03.2018
Dokument oglądany razy: 653