bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - remont lokalu Mickiewicza 46 m 2

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont lokalu nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 46 w Tomaszowie Maz.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.03.2018r. do godz. 10,00 zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia kwotę w wysokości 7.088,37 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 6.526,50 zł                        100
2 MARWIKT Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Głowna 9 7.052,57 zł 92,54
3 ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów Maz. ul. Jerozolimska 21 m 34 9.170,70 zł 71,17

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane „OMIR”, uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 29.03.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 28.03.2018
Dokument oglądany razy: 599