bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie metalowych komórek - Barlickiego 20

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie metalowych komórek lokatorskich w ilości 10 szt. na posesji przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- wymiary komórki – długość 3,30m, szerokość 2,30m, wysokość od strony wejścia 2,40m, tylnia część 2,00m,
- konstrukcja – profile zamknięte 30x30x2mm,
- obicie i pokrycie z blachy trapezowej T 18 kolor antracyt,
- drzwi wejściowe o wym. 0,85 x 20,00m wyposażone w zamek typu Yale, zawiasy toczone.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wykonanie metalowych komórek lokatorskich na posesji przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 30.03.2018r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 30.03.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na wykonanie metalowych komórek lokatorskich na posesji przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 03.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.03.2018
Dokument oglądany razy: 620