bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - remont elewacji Warszawska 54

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont elewacji, malowanie klatki, utwardzenie dojść do budynku na posesji przy ul. Warszawskiej 54 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.04.2018r. do godz. 9,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 107.608,01 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.
1. Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 – 96.866,94 zł.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.04.2018
Dokument oglądany razy: 599