bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - naprawa pęknięć Głowackiego 13

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: naprawa pęknięć na ścianie południowej budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 13 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.04.2018r. do godz. 9,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 13.565,74 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

1. Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz ul. Strzelecka 10 m 92 - 16.683,72 zł

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 18.04.2018
Dokument oglądany razy: 549