bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze ofert - remont mieszkania Główna 8 m 5

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 8 m 5 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.04.2018r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 7.491,31 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk
Tomaszów Maz. ul. Główna 9
8.390,70 zł                       81,44
2 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz ul. Strzelecka 10 m 92 6.833,40 zł 100

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.04.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 18.04.2018
Dokument oglądany razy: 380