bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze ofert - Warszawska 58-60 wykonanie ogrodzenia

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: wykonanie ogrodzenia metalowego na posesji przy ul. Warszawskiej 58/60 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.04.2018r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 18.450,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Zakład Ślusarski Stanisław Wyrębski, Tomaszów Maz. ul. Edward 51 16.605,00                 95,56
2 Firma Handlowo-Usługowa FITZ Stanisław Fitz, Tomaszów Maz. ul. Jolanty 11/13 15.867,00 100

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 02.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.04.2018
Dokument oglądany razy: 611