bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze ofert - niwelacja i utwardzenie terenu - Piłsudskiego 11

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie niwelacji i utwardzenia terenu destruktem – Piłsudskiego 11 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.04.2018r. do godz. 10,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 13.407,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

1. Firma Handlowo-Usługowa „FITZ” Stanisław Fitz - 13.100,00 zł.

Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 02.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.04.2018
Dokument oglądany razy: 404