bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - remont klatek Zgorzelicka 12

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Zgorzeleckiej 12 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.04.2018r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 4 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 14.876,01 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk
Tomaszów Maz. ul. Główna 9
13.954,26 zł                                  92,66
2 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz ul. Strzelecka 10 m 92 13.685,01 zł 94,48
3 ARCH-BUD Anna Hajdera
Tomaszów Maz. ul. Hubala 48
18.034,05 zł 71,70
4 B.A.K.S. Sylwester Szturnoga
Smardzewice ul. Zacisze 2
12.930,00 zł 100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca - B.A.K.S. Sylwester Szturnoga, uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 4 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 08.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.04.2018
Dokument oglądany razy: 641