bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

docieplenie budynku - Topolowa 10

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie docieplenia budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Topolowej 10 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
1. Wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych z polistyrenu ekstradowanego λ=0,039 W/mK.
2. Ocieplenie ścian wraz z remontem balkonów budynku styropianem EPS 70-040 grubości 15 cm λ ≤0,040 metodą lekko – mokrą. Klasyfikacja ogniowa E przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki z systemowego tynku cienkowarstwowego.
3. Styropian należy kleić metodą obwiedniowo – punktową tzn. dookoła krawędzi i punkty na pozostałej powierzchni. Klej powinien pokrywać 40% płyty przy nakładaniu i 60% po dociśnięciu do ściany. Zaleca się kołkowanie styropianu w ilości 6 kołków na m2.
Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta poświadczającego o spełnieniu parametrów dla płyt styropianowych EPS 70-040.
4. Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.
5. Renowacja płyt żelbetowych balkonowych, wykonanie izolacji, nowej wylewki oraz obróbek blacharskich, malowanie balustrad.
6. Wykonanie i montaż nowych parapetów z blachy powlekanej. Parapety mocowane pod ościeżnicą okna na uprzednio wykonanej warstwie spadkowej, nie dopuszcza się mocowania parapetu do lica ościeżnicy.
7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego barwionego w masie oraz mozaikowego (cokół ). Wykończeniu podlega również gzyms budynku.
8. Malowanie wszystkich stalowych elementów.
9. Wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych elewacji.
10. Wykonanie opaski z kostki brukowej szerokości 0,5 m ze spadkiem 2% od budynku na podkładzie piaskowo-cementowym z wypełnieniem spoin oraz chodnika wzdłuż ściany frontowej budynku.
11. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
12. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.

Do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys ofertowy.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Okres gwarancji – 7 lat.

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2018r. do godz. 15,00.
5. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na wykonanie docieplenia budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Topolowej 10 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

obmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.04.2018
Dokument oglądany razy: 700