bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - remont mieszkania Akacjowa 1

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont i podział lokalu mieszkalnego – nadbudowy w budynku przy ul. Akacjowej 1 w Tomaszowie Maz.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.04.2018r. do godz. 9,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Projekt-Dom Łukasz Kozłowski, Tomaszów Maz. ul. Graniczna 37/39a m 37 - 53.032,03 zł

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.05.2018
Dokument oglądany razy: 639