bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - remont klatek Piłsudskiego 11

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont 3 klatek schodowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 11 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.05.2018r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 64.311,22 zł                       100
2 MARWIKT Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 69.865,71 zł 92,05

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.05.2018
Dokument oglądany razy: 560