bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - wzmocnienie ściany Szeroka 21

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wzmocnienie ściany szczytowej budynku przy ul. Szerokiej 21 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.05.2018r. do godz. 10,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

1. Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 - 16.578,00 zł.

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.05.2018
Dokument oglądany razy: 499