bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - remont lokalu Długa 54

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 54 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.05.2018r. do godz. 9,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty.

Złożone oferty:
1. Usługi Ogólnobudowlane ‘OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 – 8.291,92 zł brutto.
2. Spółdzielnia Socjalna Arkan Greek, Tomaszów Maz. Al. Piłsudskiego 34 – 11.040,98 zł.

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.05.2018
Dokument oglądany razy: 496