bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Spalska 62

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Spalskiej 62 w Tomaszowie Maz.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.05.2018r. do godz. 10,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

1. Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek, Tomaszów Maz. ul. Hallera 43A – 19.491,14 zł.


Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 14.05.2018
Dokument oglądany razy: 503