bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Farbiarska 9\11

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wzmocnienie ściany szczytowej budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Maz.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.05.2018r. do godz. 10,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 – 32.616,00 zł

Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.05.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.05.2018
Dokument oglądany razy: 429