bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Majowa 96a remont dachu

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont pokrycia dachowego na budynku komórek lokatorskich i rozbiórka budynku WC na posesji przy ul. Majowej 96a w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.05.2018r. do godz. 9,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty.

Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Wykaz złożonych ofert:
1. Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek – Tomaszów Maz. ul. Hallera 43a – 27.413,24 zł,
2. ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów Maz. ul. Jerozolimska 21 m 34 – 22.947,84 zł

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 01.06.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.05.2018
Dokument oglądany razy: 488