bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont klatek schodowych - Topolowa 10

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Topolowej 10 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Skucie luźnego tynku ze ścian i sufitów (w tym spodów biegów schodowych + policzki), zagruntowanie oraz uzupełnienie tynków.
- Zeskrobanie lamperii z farby olejnej.
- Zeskrobanie luźnej powłoki malarskiej z farby emulsyjnej.
- Przetarcie, zmatowienie, wyczyszczenie wszystkich powierzchni ścian i sufitów.
- Uzupełnienie ubytków masa szpachlową wszelkich powierzchni ścian, sufitów, cokolików, policzków schodów.
- Nałożenie i przetarcie gładzi gipsowej na wszystkie powierzchnie po uprzednim zagruntowaniu wyczyszczonych powierzchni.
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów (w tym spodów biegów schodowych) farbą emulsyjną po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
- Wykonanie tynku mozaikowego po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
- Dwukrotne malowanie policzków biegów i spoczników schodowych farbą olejną po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
- Dwukrotne malowanie balustrad i poręczy farbą olejną po uprzednim wyczyszczeniu, wyrównaniu i zmatowieniu.
- Dwukrotne malowanie wszelkich elementów stalowych i drewnianych .
- Malowanie nie obejmuje drzwi wejściowych do mieszkań.
- Wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych (z wyłączeniem podłóg) klatek schodowych w tym ich wyposażenia.
- Wymiana drzwi do piwnic i na strych.
- Czyszczenie i białkowanie ścian w piwnicach.
- Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
- Zabezpieczenie wszystkich drzwi i okien.
- Wywóz i utylizacja wszelkich materiałów i odpadów.
- Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.


Do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys ofertowy.

2. Termin wykonania zamówienia – 75 dni od daty zawarcia umowy.

3. Okres gwarancji – 5 lat.

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2018r. do godz. 15,00.
5. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Topolowej 10 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 01.06.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.05.2018
Dokument oglądany razy: 499