bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wymiana domofonów - Stolarska 31 i 31a

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na ułożenie płytek gresowych na balkonach na posesji przy ul Stolarskiej 31 i 31a w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia – wymiana domofonów w budynku przy ul. Stolarskiej 31 i 31A w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:
Wymiana domofonów analogowych na domofony w systemie cyfrowym, z kluczem elektronicznym w ilości 1 szt. na lokal mieszkalny.
Budynek 4 kondygnacyjny, razem 4/1+3/ klatki, 41 mieszkań. Typ domofonu stosowany w Tomaszowskim TBS – Laskomex. Uwzględnić także wymianę elektrycznych samozaczepów w drzwiach wejściowych. Materiał i urządzenia dostarcza Wykonawca.
Należy zastosować urządzenia firmy Laskomex panel numerowy oznaczony symbolem CD-2502 microprocesor control z czujnikiem kluczy zbliżeniowych, obudowa z blachy ocynkowanej malowana proszkowo w kolorze stalowo-szarym, wbudowany wyświetlacz 4-cyfrowy, podświetlona klawiatura optyczna, montaż podtynkowy, możliwość otwierania kodem lub kluczem zbliżeniowym, odporny na warunki atmosferyczne.
Podstawowe cechy unisonu cyfrowego Laskomex: przycisk otwarcia drzwi, regulator głośności. Jeden klucz zbliżeniowy na jeden lokal.
Należy załączyć do oferty szczegółowy wykaz zastosowanych materiałów i urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 31.07.2018r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wymiana domofonów w budynkach przy ul. Stolarskiej 31 i 31a w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 11.06.2018r. godz. 9,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2018r. do godz. 8,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 11.06.2018r. o godz. 9,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na wymianę domofonów w budynku przy ul Stolarskiej 31 i 31a w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 11.06.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 01.06.2018
Dokument oglądany razy: 493