bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Jana Pawła 17 remont budynku

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 17 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.05.2018r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR”
Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92
43.308,00 zł. 100
2 ARCH-BUD
Tomaszów Maz. ul. Hubala 48
56.719,15 zł 76,36

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.06.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 01.06.2018
Dokument oglądany razy: 428