bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Piłsudskiego 17/19

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont dachu i ocieplenie ściany w magazynie przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.06.2018r. do godz. 10,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 43.385,73 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.
Złożone oferty:

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów Maz. ul. Jerozolimska 21 m 34 59.693,06 zł                   66,15
2 Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek, Tomaszów Maz.
ul. Hallera 43A
39.484,66 zł 100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek, uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.06.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.06.2018
Dokument oglądany razy: 501