bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja z otwarcia ofert - Pl. Kościuszki 14-15

 Ogłoszenie nr 563225-N-2018 z dnia 24.05.2018r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: częściowy remont konstrukcji budynku przy Pl. Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Maz.

Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia – 448.626,46 zł brutto.

Do dnia 08.06.2018r. do godz. 10,30 wpłynęła jedna oferta:
Pracownia Konserwacji Zabytków nad Łódką Spółka z o.o., cena brutto: 648.000,00 zł, okres gwarancji – 10 lat.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.06.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 13.06.2018
Dokument oglądany razy: 493