bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont komórek Antoniego 20A

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont komórek na posesji przy ul. Antoniego 20A w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:
- rozbiórka pokrycia z papy,
- rozbiórka konstrukcji – deskowanie dachu,
- rozbiórka komórek drewnianych i murowanej,
- obicie tylnej ściany blachą powlekaną trapezową w kolorze antracytu na ruszcie drewnianym impregnownym,
- wymiana jednostronnego odeskowania ściany z desek profilowanych malowanych na ruszcie drewnianym impregnowanym,
- deskowanie połaci dachowej z tarcicy,
- wzmocnienie krokwi,
- montaż deski okapowej,
- montaż deski czołowej,
- montaż rynny Ø120 i rury Ø120, obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubości 0.55mm,
- uzupełnienie kolanek,
- demontaż i montaż drzwi piwnicznych malowane z ościeżnicami, klamkami, zamkami,
- dwukrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną min. gr. 4.7mm na papie perforowanej,
- ogrodzenie z siatki wysokości 1.5m po rozbiórce komórki,
- utylizacja papy,
- utylizacja materiału z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: remont komórek na posesji przy ul. Antoniego 20A w Tomaszowie Maz.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2018r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 19.06.2018r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont komórek na posesji przy ul. Antoniego 20A w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów: Danuta Stańczyk.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.07.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.06.2018
Dokument oglądany razy: 523