bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Antoniego 20A

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont komórek na posesji przy ul. św. Antoniego 20A w Tomaszowie Maz.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.06.2018r. do godz. 9,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

1. ZROBUD Leonard Nowakowski, Tomaszów Maz. ul. Jerozolimska 21 m 34 – 37.268,80 zł

Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.07.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 21.06.2018
Dokument oglądany razy: 556