bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wymiana instalacji elektrycznej - BGW 17/19

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jałowcowej 15 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac:
- wymiana instalacji WLZ,
- wymiana zabezpieczeń w mieszkaniach,
- wymiana rozdzielni licznikowych,
- wymiana rozdzielni administracyjnych,
- wykonanie nowej instalacji dzwonkowej 9V,
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej klatki schodowej,
- oprawy Led na czujki ruchu,
- wykonanie nowej instalacji domofonowej,
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej strychu,
- demontaż starej instalacji WLZ,
- demontaż rozdzielni licznikowych,
- demontaż rozdzielni administracyjnej
- po wykonaniu prac dostarczenie pomiarów elektrycznych: zerowanie, izolacja, natężenie oświetlenia.


Założenia:
- umowa jest umową warunkową i jest zawarta pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego i podpisania umowy kredytowej z bankiem przez Zamawiającego. Odmowa udzielenia kredytu skutkuje rozwiązaniem umowy,
- termin płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury,
- do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys,
- prace należy wykonać w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
- gwarancja – 3 lata,
- oferty należy złożyć w terminie do 06.07.2018 r. do godz. 15.00

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 23.07.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 27.06.2018
Dokument oglądany razy: 495