bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o uniewaznieniu - zakup energii elektrycznej

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: zakup energii elektrycznej do obiektów własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.07.2018r. do godz. 930, została złożona do siedziby zamawiającego oferta. Podczas otwarcia oferty zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 47.355,00 zł brutto.

Oferty złożone w postępowaniu:

1. Energa Obrót S.A., 80-309 Gdańsk Al. Grunwaldzka 472, cena brutto - 70.543,22 zł, cena jednostkowa - 0,3176 zł

2. innogy Polska S.A., 00-347 Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, cena brutto - 73.830,49 zł, cena jednostkowa - 0,3324 zł

3. Orange Polska S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 160, cena brutto - 57.749,48 zł, cena jednostkowa - 0,2600 zł.

Uzasadnienie unieważnienia:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.08.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 31.07.2018
Dokument oglądany razy: 415